Visie

Iedereen zou wel een glazen bol willen hebben en een kijkje willen nemen in de toekomst. Op dit moment is het een feit dat de hybrideauto en de EV daarin een behoorlijke plaats gaan innemen. De cijfers vertellen ons dat dit aantal in de komende jaren ontzettend zal gaan toenemen.

Juist voor de garage bedrijven betekent dit een verandering van werkplaats inrichting, werkzaamheden, gereedschap en kennis. Dit lijkt een vervelende verandering met een beperking voor de garagebedrijven.

Maar juist nu moet hierop worden ingesprongen en moet dit worden gezien als een kans. Door op tijd in te stappen in deze verandering kun je nieuwe klanten werven en bestaande klanten die overstappen naar hybride of EV helpen bij het juiste onderhoud aan deze auto’s.

Juist daarom zijn wij begonnen met HKC om een landelijk netwerk te creeren met bedrijven die met de juiste kennis en vaardigheden het onderhouden en repareren van hybridevoertuigen en EV mogelijk maken.

Op deze manier houdt de berijder van een EV of hybrideauto de keus om zijn auto bij een specialist of merkdealer in onderhoud te houden door bedrijven met kennis van zaken.