Nen 9140 of Bovag

De NEN 9140 is de norm die op dit moment geldt als ARBO-regel voor het werken aan spanningssystemen  van hybride voertuigen en EV’s. Zowel de Nen 9140 als de Bovag Branchenorm Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) kunnen worden gebruikt.

Beide normen bestaan uit de volgende hoofdpunten waar uw bedrijf op voorbereid wordt:

  1. Het systeem moet voldoen aan de volgende spanning: Laagspanning tot 1000V DC of 1500V AC
  2. Het personeel moet worden onderverdeeld in de volgende personen: een werkverantwoordelijke, een vakbekwaam persoon en een voldoende onderricht persoon. Tevens wordt een onderscheid gemaakt in leek en jeugdigen. Zij volgen de voorgeschreven instructie per persoon, ook wel aanwijzingen genoemd
  3. Omgang en opslag van batterijen componenten moet geschieden volgens aangegeven procedures.
  4. Er moet worden gewerkt met de juiste gereedschappen en PBM (persoonlijke beschermings middelen)
  5. De veiligheid moet volgens procedures worden gewaarborgd en het systeem moet spanningsvrij gemaakt zijn
  6. Altijd moet het systeem volgens procedure worden ingeschakeld
  7. Werken aan systemen onder spanning is verboden, tenzij strikte noodzaak is aangetoond